Ấn Độ báo động cao binh lực đề phòng nguy cơ chiến tranh với Pakistan

Vũ khí Ấn Độ được đặt trong tình trạng báo động cao. Ảnh: Reuters
Vũ khí Ấn Độ được đặt trong tình trạng báo động cao. Ảnh: Reuters
Vũ khí Ấn Độ được đặt trong tình trạng báo động cao. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top