Ấn Độ: Bán ô tô riêng mua ôxy phát miễn phí cho người nghèo chống COVID-19

Thanh niên trẻ Shanawaz Shaikh đã bán ô tô riêng lấy tiền thực hiện ý tưởng cung cấp ôxy miễn phí cho người nghèo giữa khủng hoảng dịch COVID-19 Ấn Độ. Ảnh: AFP
Thanh niên trẻ Shanawaz Shaikh đã bán ô tô riêng lấy tiền thực hiện ý tưởng cung cấp ôxy miễn phí cho người nghèo giữa khủng hoảng dịch COVID-19 Ấn Độ. Ảnh: AFP
Thanh niên trẻ Shanawaz Shaikh đã bán ô tô riêng lấy tiền thực hiện ý tưởng cung cấp ôxy miễn phí cho người nghèo giữa khủng hoảng dịch COVID-19 Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top