Amphan tăng cấp thành siêu bão, hàng nghìn người dân Ấn Độ phải sơ tán

Siêu bão xoáy dự kiến sẽ đổ bộ vào ngày 20.5. Ảnh: Cục khí tượng Ấn Độ.
Siêu bão xoáy dự kiến sẽ đổ bộ vào ngày 20.5. Ảnh: Cục khí tượng Ấn Độ.
Siêu bão xoáy dự kiến sẽ đổ bộ vào ngày 20.5. Ảnh: Cục khí tượng Ấn Độ.
Lên top