AMM-53: ADB đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tại phiên họp đặc biệt ACC

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 27. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 27. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 27. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top