AmCham kêu gọi Tổng thống Biden viện trợ thêm vaccine cho Việt Nam

Tính đến nay, Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam khoảng 6 triệu liều vaccine. Ảnh: BNG
Tính đến nay, Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam khoảng 6 triệu liều vaccine. Ảnh: BNG
Tính đến nay, Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam khoảng 6 triệu liều vaccine. Ảnh: BNG
Lên top