Amazon ban hành chính sách cấm bán hạt giống từ nước ngoài vào Mỹ

Amazon cấm bán hạt giống từ nước ngoài vào Mỹ. Ảnh: Fox News
Amazon cấm bán hạt giống từ nước ngoài vào Mỹ. Ảnh: Fox News
Amazon cấm bán hạt giống từ nước ngoài vào Mỹ. Ảnh: Fox News
Lên top