Amanda Gorman: Nhà thơ trong lễ nhậm chức của ông Biden là ai?

Amanda Gorman biểu diễn trong lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden ngày 20.1. Ảnh: AFP
Amanda Gorman biểu diễn trong lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden ngày 20.1. Ảnh: AFP
Amanda Gorman biểu diễn trong lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden ngày 20.1. Ảnh: AFP
Lên top