Âm mưu ám sát Tổng thống Madagascar bị chặn đứng

Âm mưu ám sát Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina đã bị ngăn chặn. Ảnh: AFP
Âm mưu ám sát Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina đã bị ngăn chặn. Ảnh: AFP
Âm mưu ám sát Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina đã bị ngăn chặn. Ảnh: AFP
Lên top