Ám ảnh cháy rừng Australia: Xác gấu túi koala, kangaroo la liệt bên đường

Xác của hàng nghìn con gấu túi, kangaroo và cừu la liệt sau đám cháy rừng. Ảnh: Mail.
Xác của hàng nghìn con gấu túi, kangaroo và cừu la liệt sau đám cháy rừng. Ảnh: Mail.
Xác của hàng nghìn con gấu túi, kangaroo và cừu la liệt sau đám cháy rừng. Ảnh: Mail.
Lên top