Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Aleppo hứng pháo kích dữ dội chưa từng có