Ai sẽ là người được dùng vaccine chống COVID-19 đầu tiên?

Ngay cả khi đã có vaccine COVID-19, chúng ta vẫn còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn trong công tác chống dịch. Ảnh: AFP
Ngay cả khi đã có vaccine COVID-19, chúng ta vẫn còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn trong công tác chống dịch. Ảnh: AFP
Ngay cả khi đã có vaccine COVID-19, chúng ta vẫn còn phải đối diện với rất nhiều khó khăn trong công tác chống dịch. Ảnh: AFP
Lên top