Ai là người quyết định Mỹ rút khỏi UNESCO?

Trụ sở của tổ chức UNESCO tại Paris, Pháp. Ảnh: Reuters
Trụ sở của tổ chức UNESCO tại Paris, Pháp. Ảnh: Reuters