Ai được Trung Quốc bổ sung tham gia đoàn đàm phán thương mại với Mỹ?

Ông Yang Yingming - thành viên mới của đoàn đàm phán Trung Quốc tham gia đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ. Ảnh: IISD.
Ông Yang Yingming - thành viên mới của đoàn đàm phán Trung Quốc tham gia đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ. Ảnh: IISD.
Ông Yang Yingming - thành viên mới của đoàn đàm phán Trung Quốc tham gia đàm phán thỏa thuận thương mại với Mỹ. Ảnh: IISD.
Lên top