AI chặn gian lận trong kỳ thi đại học khốc liệt nhất thế giới ở Trung Quốc

Kỳ thi đại học ở Trung Quốc năm 2020 sẽ bắt đầu ngày 7.7. Ảnh: CGTN.
Kỳ thi đại học ở Trung Quốc năm 2020 sẽ bắt đầu ngày 7.7. Ảnh: CGTN.
Kỳ thi đại học ở Trung Quốc năm 2020 sẽ bắt đầu ngày 7.7. Ảnh: CGTN.
Lên top