Ai Cập và 3 nước vùng Vịnh đồng loạt cắt quan hệ ngoại giao với Qatar

4 quốc gia Saudi Arabia, Bahrain, Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ai Cập đã đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar. Ảnh: CNBC
4 quốc gia Saudi Arabia, Bahrain, Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ai Cập đã đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar. Ảnh: CNBC
4 quốc gia Saudi Arabia, Bahrain, Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ai Cập đã đồng loạt cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar. Ảnh: CNBC
Lên top