Ai Cập tuyên bố lệnh giới nghiêm trong 2 tuần

Một nhân viên y tế đang khử trùng tại ga tàu điện ngầm Al Shohadaa "Martyrs" ở Cairo, Ai Cập, ngày 22.3. Ảnh: Reuters
Một nhân viên y tế đang khử trùng tại ga tàu điện ngầm Al Shohadaa "Martyrs" ở Cairo, Ai Cập, ngày 22.3. Ảnh: Reuters
Một nhân viên y tế đang khử trùng tại ga tàu điện ngầm Al Shohadaa "Martyrs" ở Cairo, Ai Cập, ngày 22.3. Ảnh: Reuters
Lên top