Ai Cập sắp chuyển sang thủ đô mới hoành tráng

Ảnh chụp trên không thủ đô mới của AI Cập đang được xây dựng tháng 3 năm 2020. Ảnh: AFP
Ảnh chụp trên không thủ đô mới của AI Cập đang được xây dựng tháng 3 năm 2020. Ảnh: AFP
Ảnh chụp trên không thủ đô mới của AI Cập đang được xây dựng tháng 3 năm 2020. Ảnh: AFP
Lên top