Ai Cập mở lăng mộ cổ của Pharaoh Djoser

Khu khảo cổ Ai Cập Saqqara, phía nam thủ đô Cairo. Trong ảnh là kim tự tháp Step của pharaoh Djoser. Ảnh: AFP
Khu khảo cổ Ai Cập Saqqara, phía nam thủ đô Cairo. Trong ảnh là kim tự tháp Step của pharaoh Djoser. Ảnh: AFP
Khu khảo cổ Ai Cập Saqqara, phía nam thủ đô Cairo. Trong ảnh là kim tự tháp Step của pharaoh Djoser. Ảnh: AFP
Lên top