Ai Cập mở lại đại lộ nghìn năm tuổi bằng lễ hội hoành tráng

Tượng nhân sư dọc theo Đại lộ Nhân sư trong buổi lễ ngày 25.11. Ảnh: AFP
Tượng nhân sư dọc theo Đại lộ Nhân sư trong buổi lễ ngày 25.11. Ảnh: AFP
Tượng nhân sư dọc theo Đại lộ Nhân sư trong buổi lễ ngày 25.11. Ảnh: AFP
Lên top