Ai Cập mở đại lộ Nhân sư 3.000 năm tuổi sau 7 thập kỷ khai quật

Đại lộ Nhân sư và lối vào đền Amun, Luxor, Thebes cổ đại, Ai Cập. Ảnh: AFP/Getty
Đại lộ Nhân sư và lối vào đền Amun, Luxor, Thebes cổ đại, Ai Cập. Ảnh: AFP/Getty
Đại lộ Nhân sư và lối vào đền Amun, Luxor, Thebes cổ đại, Ai Cập. Ảnh: AFP/Getty
Lên top