Ai Cập lại phát hiện loạt quan tài cổ ở nghĩa địa Saqqara

Các nhà khảo cổ học Ai Cập vừa phát hiện ra loạt quan tài cổ ở nghĩa địa Saqqara. Ảnh: AFP
Các nhà khảo cổ học Ai Cập vừa phát hiện ra loạt quan tài cổ ở nghĩa địa Saqqara. Ảnh: AFP
Các nhà khảo cổ học Ai Cập vừa phát hiện ra loạt quan tài cổ ở nghĩa địa Saqqara. Ảnh: AFP
Lên top