Ai Cập lại phát hiện bí ẩn kinh ngạc dưới hầm mộ

Các nhà khảo cổ phát hiện hố sâu 6 mét dẫn tới ngôi mộ bí ẩn dưới nước. Ảnh: Channel 5/Getty
Các nhà khảo cổ phát hiện hố sâu 6 mét dẫn tới ngôi mộ bí ẩn dưới nước. Ảnh: Channel 5/Getty
Các nhà khảo cổ phát hiện hố sâu 6 mét dẫn tới ngôi mộ bí ẩn dưới nước. Ảnh: Channel 5/Getty
Lên top