Ai Cập khai quật thêm 20 quan tài ướp xác mới

Khai quật thêm 20 quan tài tại thành phố Luxor, Ai Cập. Ảnh: CNN
Khai quật thêm 20 quan tài tại thành phố Luxor, Ai Cập. Ảnh: CNN
Khai quật thêm 20 quan tài tại thành phố Luxor, Ai Cập. Ảnh: CNN
Lên top