Ai Cập khai quật nhà máy bia lâu đời nhất thế giới

Nhà máy bia lâu đời nhất thế giới được khai quật ở Ai Cập. Ảnh: Bộ Cổ vật Ai Cập
Nhà máy bia lâu đời nhất thế giới được khai quật ở Ai Cập. Ảnh: Bộ Cổ vật Ai Cập
Nhà máy bia lâu đời nhất thế giới được khai quật ở Ai Cập. Ảnh: Bộ Cổ vật Ai Cập
Lên top