Ai Cập khai quật 110 mộ cổ ở đồng bằng sông Nile

Những ngôi mộ cổ được khai quật gần đây, một số có hài cốt, tại khu khảo cổ Koum el-Khulgan, thuộc tỉnh Dakahlia, đồng bằng sông Nile, Ai Cập. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Những ngôi mộ cổ được khai quật gần đây, một số có hài cốt, tại khu khảo cổ Koum el-Khulgan, thuộc tỉnh Dakahlia, đồng bằng sông Nile, Ai Cập. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Những ngôi mộ cổ được khai quật gần đây, một số có hài cốt, tại khu khảo cổ Koum el-Khulgan, thuộc tỉnh Dakahlia, đồng bằng sông Nile, Ai Cập. Ảnh: Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập.
Lên top