Ai Cập di chuyển thuyền cổ 4.600 năm của Pharaoh Khufu

Ai Cập di chuyển chiếc thuyền của Pharaoh Khufu. Ảnh: AFP
Ai Cập di chuyển chiếc thuyền của Pharaoh Khufu. Ảnh: AFP
Ai Cập di chuyển chiếc thuyền của Pharaoh Khufu. Ảnh: AFP
Lên top