Ai Cập: Đánh bom, xả súng ở nhà thờ, ít nhất 115 người chết

Khẩn trương sơ tán người bị thương. (Ảnh: News Breaker)
Khẩn trương sơ tán người bị thương. (Ảnh: News Breaker)
Khẩn trương sơ tán người bị thương. (Ảnh: News Breaker)
Lên top