Ai Cập bắt giữ tàu chở hàng Ever Given vì vấn đề bồi thường

Ai Cập bắt giữ tàu Ever Given, đòi bồi thường gần 1 tỉ USD vụ mắc kẹt ở kênh đào Suez. Ảnh: AFP
Ai Cập bắt giữ tàu Ever Given, đòi bồi thường gần 1 tỉ USD vụ mắc kẹt ở kênh đào Suez. Ảnh: AFP
Ai Cập bắt giữ tàu Ever Given, đòi bồi thường gần 1 tỉ USD vụ mắc kẹt ở kênh đào Suez. Ảnh: AFP
Lên top