Afghanistan triệu hồi đại sứ và các nhà ngoại giao tại Pakistan về nước

Đại sứ Afghanistan tại Pakistan Najib Alikhil. Ảnh: Twitter Najib Alikhil
Đại sứ Afghanistan tại Pakistan Najib Alikhil. Ảnh: Twitter Najib Alikhil
Đại sứ Afghanistan tại Pakistan Najib Alikhil. Ảnh: Twitter Najib Alikhil
Lên top