Afghanistan, Taliban gặp mặt trong nỗ lực đàm phán hòa bình

Các quan chức Afghanistan và Taliban gặp nhau tại Quatar trong nỗ lực kêu gọi hòa bình sau khi Mỹ rút quân. Ảnh: AFP
Các quan chức Afghanistan và Taliban gặp nhau tại Quatar trong nỗ lực kêu gọi hòa bình sau khi Mỹ rút quân. Ảnh: AFP
Các quan chức Afghanistan và Taliban gặp nhau tại Quatar trong nỗ lực kêu gọi hòa bình sau khi Mỹ rút quân. Ảnh: AFP
Lên top