Afghanistan: 19 chiến binh Taliban bị Mỹ tiêu diệt trong cuộc không kích

Các chiến binh của phong trào Taliban, Afghanistan - Ảnh: AFP
Các chiến binh của phong trào Taliban, Afghanistan - Ảnh: AFP
Các chiến binh của phong trào Taliban, Afghanistan - Ảnh: AFP
Lên top