ADMM hẹp: Tăng cường hợp tác quốc phòng thực chất trong ASEAN năm 2020

Trung tướng Lê Huy Vịnh trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí.  Ảnh: mod.gov.vn
Trung tướng Lê Huy Vịnh trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí. Ảnh: mod.gov.vn
Trung tướng Lê Huy Vịnh trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí. Ảnh: mod.gov.vn
Lên top