99.9% thượng đỉnh Mỹ - Triều vẫn diễn ra bất chấp căng thẳng

Hàn Quốc tin rằng thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra như dự kiến. Ảnh: News
Hàn Quốc tin rằng thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra như dự kiến. Ảnh: News
Hàn Quốc tin rằng thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra như dự kiến. Ảnh: News

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top