99 đám cháy rừng hoành hành ở Australia

Đám cháy rừng ở  Rainbow Flat, bang New South Wales. Ảnh: DT.
Đám cháy rừng ở Rainbow Flat, bang New South Wales. Ảnh: DT.
Đám cháy rừng ở Rainbow Flat, bang New South Wales. Ảnh: DT.
Lên top