93 sông chưa hết nguy hiểm, Trung Quốc lại sắp đón đợt mưa lớn

Một người bảo vệ đang đứng cạnh đập Tam Hiệp. Ảnh: AFP
Một người bảo vệ đang đứng cạnh đập Tam Hiệp. Ảnh: AFP
Một người bảo vệ đang đứng cạnh đập Tam Hiệp. Ảnh: AFP
Lên top