9 quốc gia tuyên bố đã "sạch bóng" COVID-19

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố nước này hết COVID-19 hôm 8.6. Ảnh: AFP.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố nước này hết COVID-19 hôm 8.6. Ảnh: AFP.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố nước này hết COVID-19 hôm 8.6. Ảnh: AFP.
Lên top