9 nước dự trữ vàng lớn nhất thế giới giữa “bão” giá vàng

Dự trữ vàng của 9 nước và IMF chiếm gần 50% dự trữ vàng toàn cầu. Ảnh: PTI
Dự trữ vàng của 9 nước và IMF chiếm gần 50% dự trữ vàng toàn cầu. Ảnh: PTI
Dự trữ vàng của 9 nước và IMF chiếm gần 50% dự trữ vàng toàn cầu. Ảnh: PTI
Lên top