9 năm trên sao Hỏa, tàu thám hiểm Curiosity của NASA làm được gì?

Tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity của NASA chụp selfie trước mỏm đá Mont Mercou cao 6m. Ảnh: NASA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity của NASA chụp selfie trước mỏm đá Mont Mercou cao 6m. Ảnh: NASA
Tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity của NASA chụp selfie trước mỏm đá Mont Mercou cao 6m. Ảnh: NASA
Lên top