9 điều có thể chưa biết về thiết kế Tử Cấm Thành ở Trung Quốc

Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tử Cấm Thành ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top