8.12: Ngày quyết định thành bại của Tổng thống Trump?

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top