80% người Nga ủng hộ sửa Hiến pháp bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống

Gần 80% người Nga ủng hộ sửa đổi Hiến pháp, trong đó có việc dỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống. Ảnh: Ria Novosti
Gần 80% người Nga ủng hộ sửa đổi Hiến pháp, trong đó có việc dỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống. Ảnh: Ria Novosti
Gần 80% người Nga ủng hộ sửa đổi Hiến pháp, trong đó có việc dỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống. Ảnh: Ria Novosti
Lên top