8 tỉ phú không để lại toàn bộ tài sản cho các con

Gia đình Bill - Melinda Gates. Ảnh: Facebook Bill Gates
Gia đình Bill - Melinda Gates. Ảnh: Facebook Bill Gates
Gia đình Bill - Melinda Gates. Ảnh: Facebook Bill Gates
Lên top