8 học sinh tiểu học Trung Quốc chết đuối

Chính quyền địa phương tìm kiếm và cứu hộ 8 học sinh chết đuối ở tỉnh Trùng Khánh. Ảnh: China Daily
Chính quyền địa phương tìm kiếm và cứu hộ 8 học sinh chết đuối ở tỉnh Trùng Khánh. Ảnh: China Daily
Chính quyền địa phương tìm kiếm và cứu hộ 8 học sinh chết đuối ở tỉnh Trùng Khánh. Ảnh: China Daily
Lên top