8 con sư tử ở Ấn Độ dương tính với COVID-19

Những con sư tử Châu Á tại vườn động vật Sakkarbaug, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Những con sư tử Châu Á tại vườn động vật Sakkarbaug, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Những con sư tử Châu Á tại vườn động vật Sakkarbaug, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top