7.000 Vệ binh Quốc gia tiếp tục ở lại Washington đề phòng bất ổn

Vệ binh Quốc gia bảo vệ Điện Captiol. Ảnh: AFP
Vệ binh Quốc gia bảo vệ Điện Captiol. Ảnh: AFP
Vệ binh Quốc gia bảo vệ Điện Captiol. Ảnh: AFP
Lên top