70% người trưởng thành Mỹ đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine COVID-19

Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP
Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP
Một điểm tiêm vaccine COVID-19 ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top