6 thành phố Châu Á lọt top đắt đỏ nhất thế giới với người nước ngoài

Châu Á có 6 thành phố lọt top đắt đỏ nhất thế giới đối với người nước ngoài. Ảnh: AFP
Châu Á có 6 thành phố lọt top đắt đỏ nhất thế giới đối với người nước ngoài. Ảnh: AFP
Châu Á có 6 thành phố lọt top đắt đỏ nhất thế giới đối với người nước ngoài. Ảnh: AFP
Lên top