6 nhân viên chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Donald Trump mắc COVID-19

6 thành viên chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Donald Trump ở Tulsa đã có kết quả dương tính với COVID-19. Ảnh: NBC News
6 thành viên chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Donald Trump ở Tulsa đã có kết quả dương tính với COVID-19. Ảnh: NBC News
6 thành viên chiến dịch tái tranh cử Tổng thống Donald Trump ở Tulsa đã có kết quả dương tính với COVID-19. Ảnh: NBC News
Lên top