55 trận động đất làm rung chuyển đáy đại dương ngoài khơi bờ biển Mỹ

Khoảng 55 trận động đất đã làm rung chuyển đáy đại dương ngoài khơi bờ biển Oregon (Mỹ) từ ngày 7-8.12.2021. Ảnh: USGS
Khoảng 55 trận động đất đã làm rung chuyển đáy đại dương ngoài khơi bờ biển Oregon (Mỹ) từ ngày 7-8.12.2021. Ảnh: USGS
Khoảng 55 trận động đất đã làm rung chuyển đáy đại dương ngoài khơi bờ biển Oregon (Mỹ) từ ngày 7-8.12.2021. Ảnh: USGS
Lên top