5.000 phụ nữ cởi áo xuống đường phản đối quấy rối tình dục

Hàng nghìn phụ nữ xuống đường biểu tình phản đối nạn quấy rối tình dục. Ảnh: RT
Hàng nghìn phụ nữ xuống đường biểu tình phản đối nạn quấy rối tình dục. Ảnh: RT
Hàng nghìn phụ nữ xuống đường biểu tình phản đối nạn quấy rối tình dục. Ảnh: RT
Lên top